UNGDOMSSTYRELSEN

Här finner ni vår ungdomsstyrelse som sköter och administrera så att alla våra ungdomslag kan få ihop det med träningstider o.s.v..

Fredrik Johansson
U-sek: Materialansvarig. Ledare Flickor 02.
0470-300 97, 070-553 98 29
Patrik Magnusson
U-sek: Ansvar matchställ. Ledare Flickor 01-03
0470-301 76, 076-8668675
Magnus Emanuelsson
Sammankallande U-sek, Information U-sek
Tel. 0470- 301 30
Mobil. 070-666 87 46
Fredrik Johansson
Materialansvarig
Tel. 0470-300 97
Mobil. 070-553 98 29