STYRELSEN

Här finner ni kontaktuppgifter till vår styrelse.

Anders Johansson
Ordförande
070-671 36 44
Anders Helge
Vice Ordförande
076-33 88 958
Lars “Lunkan” Lundqvist
Kassören
070-6526715
Marie Söderberg
Sekreterare
070-3017135
Johan Falkbrink
Styrelsen: Ledamot
Ledare Flickor 09
0709-457712
Marcus Ottosson
Suppleant
Håkan Ottoson
Suppleant
0470-38306, 070-5657388