STYRELSEN

Har ni frågor som gäller föreningen så kontakta någon i vår styrelse för att lätt kunna få kontakt eller svar direkt…

Anders Johansson
Ordförande
070-671 36 44
Lars “Lunkan” Lundqvist
Kassören
070-6526715
Johan Falkbrink
Sekreterare
0709-457712
Magnus Emanuelsson
Suppleant
Tel. 0470- 301 30
Mobil. 070-666 87 46
Rasmus Wickell
Ledamot
070-780 94 97
Jennie Nilsson
Suppleant
0470-72 96 64, 070-243 69 03
Jimmy Nilsson
Ledamot/Ungdoms Ordförande
0470-46551, 070-627 39 12
Thomas Gustavsson
Vice Ordförande
0470-308 37, 0766-333491