PYRAMIDEN DEL 4

Inlärningsfasen
Ingelstad IK bekostar två cuper med anmälningsavgift på max 800: -/cup
Förslag
Team Sportia Sportlovscup (gratis)
Älmeboda cup
Bullerby cup
Elitfönster Cup
Uttagning
Alla spelar lika mycket.

Utvecklingsfasen
Ingelstad IK bekostar två cuper med anmälningsavgift på max 1000: -/cup
Förslag

Team Sportia Sportlovscup (gratis)
Tomtecupen

Uttagning
I utvecklingsfasen ges möjlighet att deltaga i en cup med de spelare som tränat mycket och kommit längst i utvecklingen.

Prestationsfasen
Ingelstad IK bekostar två cuper med anmälningsavgift på max 1500: -/cup
Förslag
Team Sportia Sportlovscup (gratis)

Uttagning
I prestationsfasen ges möjlighet att deltaga i en cup med de spelare som tränat mycket och kommit längst i utvecklingen.

Vid deltagande i DM (distriktsmästerskap) ges möjlighet att delta med bästa möjliga uppställning oavsett vilken åldersgrupp det än gäller.
Det är givetvis tillåtet att delta i fler cuper men då med egen finansiering av laget och regler enligt ovan.

Rekrytering

Det år man går i förskoleklass får man information från Ingelstad IK på hösten.
I samband med denna information så berättar man om Ingelstad IK samt rekryterar både ledare och spelare.
I Maj nästkommande år har man första träningspassen på Bosavallen. Vid uppstart skall två personer från Ingelstad IK medverka. Ingen träningsavgift utgår första året.

Föräldrar

Spelarnas förhållande till idrott beror mycket på föräldrarnas inflytande och påverkan. Därför krävs det ett samarbete mellan ledare och föräldrar för att nå ett bra resultat. Alla föräldrar ska informeras om Ingelstad IK -pyramiden och vara insatt i hur föreningen är organiserad.
Idag ser många föräldrar kortsiktigt och resultatinriktat på idrott. Det är därför oerhört viktigt att föräldrar informeras om Ingelstad IK:s långsiktiga målsättning.

Föräldrar ska också involveras i verksamheten. Det finns många uppgifter som föräldrar kan hjälpa till med. Därför skall det bildas föräldragrupper i samtliga lag.
Föräldragruppens uppgift kan vara att bland annat hjälpa till med:

• Körschema
• Ordna aktiviteter
• Assistera vid träning om så behövs
• Sköta kioskverksamheten vid lagets matcher
• Tvätta matchkläder.

Viktigt är att föräldragruppens aktiviteter harmoniserar med ledarnas upplägg för match och träning.
För att ingen uppgift skall bli för jobbig är det viktigt att föräldragruppens arbete inriktas mot det icke sportsliga för att avlasta ledarnas arbete.

Försäljning

För att få verksamheten att gå runt så har styrelsen beslutat att samtliga spelare skall sälja:
– Två stycken sportlotter a 50 kr/st på vårsäsongen
– Två stycken sportlotter a 50 kr/st på höstsäsongen.

Ordinarie extraträning

Under perioden Maj-September skall extraträning i organiserad form i Ingelstad IK:s försorg ske. Träningen skall ledas av ledarna i föreningen efter ett rullande schema. Träningen är helt frivillig och skall ses som en extra resurs för ungdomsspelarna i föreningen. Träningen är främst till för de spelare som är 11-16 år.
Utvecklingsgruppen medverkar till att utvecklingen på våra spelare går framåt.

Utvecklingsträning

Som ett extra steg i utvecklingen av våra ungdomsspelare skall vi ge spelarna möjlighet att träna med äldre åldersgrupper. När ordinarie grästräning startat skall tre platser på varje träning beredas till spelare från närmast yngre lag. Träningsförflyttningen uppåt skall vara helt frivillig och endast spelare som med ledare och föräldrars tillstånd får delta i detta.

Övrig spelarförflyttning

Klara riktlinjer gällande förflyttning av spelare gäller. Vid träning gäller regler för (utvecklingsträning) och vid match gäller (spelarförflyttning match).

Spelarförflyttning match

Då man vid match saknar spelare och behöver ”fylla” upp laget gäller följande.
Man skall ha som målsättning att de spelare som skall fylla upp laget ska komma från närmast yngre åldersgrupp. Endast vi undantagsfall skall den ”generella dispensen” användas.

Överåriga spelare

Som utgångspunkt för i vilket lag man spelar gäller följande. Det mest naturliga är att gå efter i vilken klass man går i skolan.

Uttagning till zonläger

Varje enskild åldersgrupp och dess ledare tar ut spelare till respektive zonläger. Rekommendationen är 5 spelare per åldersgrupp. Zonläger bekostas  ej av Ingelstad IK.

Obligatorisk utrustning

Träning: Tröja, byxor, strumpor, skor och benskydd. Spelare som vid träningstillfället saknar benskydd eller skor får ej delta med gruppen utan får träna på egen hand.

Match: Benskydd och skor. Spelare som saknar benskydd eller skor får ej delta i
matchen.

Träningsutrustning

Träningsutrustning med Ingelstad IK:s design och klubbmärke finns att köpa till förmånliga priser.

Matchutrustning

Ingelstad IK har som krav på sig att se till att samtliga lag har rätt utrustning för match.
Utrustningen består av:
Ett komplett målvakts set (tröja, byxor ,strumpor och handskar).
Ett komplett matchställ för utespelare bestående av tröja, byxa och strumpor.

Ingelstad IK godkänner att lag (åldersgrupper) förvärvar egna matchdräkter med design enligt Ingelstad IK:s, policy d v s i huvudsak enfärgade röda tröjor och i huvudsak enfärgade blå byxor samt röda strumpor. Reklamplats skall också beredas för Ingelstad IK:s huvudsponsorer. Layouten skall godkännas av ungdomsstaben och styrelsen.

Inventering av matchutrustning

Varje höst inventeras utrustningen av samtliga lag vid Novembermötet. Vid detta möte bestäms vilka dräkter laget skall ha nästkommande år. Den dräkt som använts under innevarande används även under vintersäsongen. Överlämningen av dräkter sker vid ungdomsledarkonferensen efterföljande år.

Sponsring & lotterier

Respektive lag ges möjlighet att förstärka lagkassan genom sponsring och lotterier. Följande statuer gäller:
– Vid sponsring går 75 % av beloppet till det egna laget och 25 % till Ingelstad IK.
– Vid speciella satsningar mot vissa målgrupper tilldelas Ingelstad IK inga pengar, detta ska förankras med Huvudstyrelsen.

Samtliga förstärkningar av lagkassan skall godkännas av Ungdomssektionen innan kontakt har tagits.