PYRAMIDEN DEL 3

Prestationsfasen 15-16 år

Teknikträning med båda fötterna samt spelträning och spelmoment i högt tempo och med motståndare är viktiga inslag i träningen. Fysisk träning skall också prioriteras. Träningen skall inriktas på att skapa en professionell inställning hos spelarna och specialisering mot bestämda platser gäller. Alla som tränar spelar men ”stommen” i laget har mer speltid. Viktigt att alla spelare får samma möjlighet till utveckling.
Målvakterna skall delta i särskild träning med utbildad tränare.
Spelarnas kreativitet skall fortsatt stimuleras och utvecklas.

Verksamheten får bedrivas året runt men särskild ödmjukhet mot vinteridrottarna skall ske.

2 träningar/vecka (90 minuter) är ett krav. Ytterligare träning skall eftersträvas.
Föreningen uppmuntrar till träning under lågsäsong.
Möjlighet till extraträning 1 gång per vecka under perioden Maj-September.

Prova på träning med A-laget för spelare som anses mogna.

Träningsmoment:

Utvecklande av alla tekniska moment Teknikträning
Smålagsspel
Teknik och spel i matchlika situationer Spelövningar
Spelmoment
Förstärka tidigare moment Helplanspel
Styrt spel
Tillslagsbegränsning

Spelförståelse anfallsspel Spelförståelse försvarsspel
Uppspel långa och korta Olika prioriteringar i försvarsspel
Samarbete inom och mellan lagdelarna markering, zon
Utveckling av fasta situationer Utveckla fasta situationer

Målvaktsträning i den ordinarie träningen

Tillämpning i spelmomentsträning
Tillämpning i smålagsspel
Målvaktsanpassad fysisk träning

Övrigt

Fotbollskondition skall ha hög prioritet
Fotbollsstyrka skall ha hög prioritet
Spänst, snabbhet, smidighet skall ha hög prioritet

Ledare

Man skall vara stolt över att vara ledare i Ingelstad IK

Vi har många duktiga ledare i Ingelstad IK och tillsammans kan vi se till att vidareutveckla varandra så att kompetensen bland oss alla blir ännu bättre och starkare.

Att tänka på som ledare i Ingelstad IK

• Att delta i ledarträffar/tränarträffar och konferenser
• Att följa den lagda utbildningsplanen för ledare
• Att vid match och träning bära Ingelstad IK overall eller annat Ingelstad IK plagg
• Att på ett positivt sätt uppmuntra, dirigera och motivera spelare vid aktivitet.
• Att under match inte protestera mot domare eller motståndare
• Att före match bjuda in domare och motståndarlag.
• Att alltid arbeta enligt Ingelstad IK: s riktlinjer och mål.
• Att alltid sträva efter att ha någon form av fortbildning/utbildning varje år.
• Att uppmuntra våra ungdomsspelare att titta på seniorlagen
• Att kommunicera med lagen som är yngre/äldre för att få tips och idéer.
• Att som ledare tänka på att yngre syskon som ibland måste följa med på träningen INTE alltid deltar.
• Att som ledare ha kontakt med andra ledare i föreningen när det gäller upp och nedflyttning av spelare.

Utbildning

Varje ledare som rekryteras in i ungdomssektionen erbjuds bra introduktion och goda utbildningsmöjligheter både internt och i Smålands Fotbollsförbunds regi helt utan kostnad.

Ingelstad IK har som målsättning att utbildningsnivån för respektive ledare skall vara enligt följande.

* Nybörjarfasen Avspark
* Inlärningsfasen Bas 1
* Utvecklingsfasen Bas 1/ Bas 2
* Prestationsfasen Bas 2

Matchledarutbildning

Alla ungdomsledare i Ingelstad IK skall årligen genomgå matchledarutbildning.
Detta skall ses som en uppdatering av regelverket.

Cuper

Ingelstad IK bekostar anmälningsavgifter på två cuper per lag och år. Folksam sportlovscup (vår egen cup) är gratis och medräknas inte i de två cuperna som Ingelstad IK bekostar.
Nedan tecknade cuper är förslag, alternativ.

Nybörjarfasen
Förslag
Team Sportia Sportlovscup (gratis)
Tomtecupen (Väckelsång)
Kung Inges dag Ingelstad

Uttagning
Alla spelar lika mycket. Anmäl så att speltiden blir så lång som möjligt.