PYRAMIDEN DEL 2

Nybörjarfasen 7-9 år

Detta är första steget i pyramiden. Det år man börjar med fotboll i Ingelstad IK är förknippat med det år man går i förskoleklass.

Som ny knatte så bedrivs träningen med inriktning på bollekar samt smålagsspel. Inriktningen mot riktig fotboll har börjat.
Låt smålagsspelet dominera träningen tidsmässigt.

Vid matcher skall lagets sammansättning göras utan tanke på den individuella spelskickligheten.
Alla skall spela.

7-åringar
1 träning/vecka, max 60 minuter
8-9 åringarna
1 träning/vecka 60-90 minuter, 9-åringarna kan träna 2 pass/vecka

Uppmuntra till bollekar hemma
Verksamhetsperiod april-september

Träningsmoment:

Korta passningar med fotens insida och Individuell teknikträning, smålagsspel.
fotens utsida.

Nickning-pannträff Individuell teknikträning

Bollmottagning med fot Individuell teknikträning och smålagsspel

Skott Individuell teknikträning
(I huvudsak på liggande boll)

Löpa med boll Individuell teknikträning och smålagsspel

Stanna med boll Individuell teknikträning och smålagsspel

Motorik och koordination med och utan boll Lekstafetter och bollövningar

Målvaktsträning i den ordinarie träningen

Alla spelare skall vid några tillfällen få prova på speciell målvaktsträning, helst med en utbildad
målvaktstränare under nybörjarfasen.

Inlärningsfasen 10-12 år

I denna period är det en övergång till seriespel i 7-mannafotboll.

Vid matcher skall lagets sammansättning göras utan tanke på den individuella spelskickligheten.
Det är dock viktigt att man provar och spela på olika platser, dock ej samma match.

Intresserade målvakter skall deltaga i speciell målvaktsträning med utbildade målvaktstränare vid vissa träningspass.

Alla moment skall tränas med båda fötterna. De mest elementära fotbollsreglerna skall gås igenom och exemplifieras.

Uppmuntra till bollträning hemma.

2 träningar/vecka (90 minuter). Hänsyn till vinteridrottarna är viktig under lågsäsongen.
Gäller från 11 år.:
Möjlighet till extraträning i organiserad form skall eftersträvas under perioden maj-september.

Träningsmoment:
Vristpass Individuell teknikträning
Spel på större yta

Skott Individuell teknikträning

Passningsspel Individuell teknikträning och smålagsspel

Bollmottagningar, lår, bröst och fot Individuell teknikträning och smålagsspel

Finter
Kropps & passningsfint, överstegs & vändninsfint Individuell teknikträning och smålagsspel

Vända upp med boll Individuell teknikträning och smålagsspel

Nickträning Individuell teknikträning och smålagsspel

Spelförståelse anfallsspel: Att göra sig spelbar- gå ur passningskugga, spelavstånd, spelbredd, speldjup, väggspel, överlämning och överlappning. Förståelse för platser och roller i laget/lagdelen.

Spelförståelse försvarsspel: Försvarssida och markering. Förståelse för platser och roller i laget/lagdelen.

Målvaktsträning i den ordinarie träningen: Allmän koordinationsträning, målvaktsspel i match, greppteknik, fallteknik, avleverering och placering.

Utvecklingsfasen 13-14 år

Teknikträning med båda fötterna samt spelträning och spelmoment med motståndare i högt tempo är viktiga inslag i träningen. Alla som tränar får också spela matcher. Dock flyttas inte spelare runt på olika platser lika mycket som tidigare i laget vid denna ålder. Alla ska få spela men stommen i laget har mer speltid. Målvaktsträningen sker med utbildad målvaktstränare i den utsträckning det går. Spelarnas självmedvetenhet och kreativitet skall särskilt utvecklas.
Verksamheten får bedrivas året runt men särskild ödmjukhet mot vinteridrotterna skall ske.

2 träningar/vecka (90 minuter) är ett krav. Ytterligare träning skall eftersträvas.
Föreningen uppmuntrar till träning under lågsäsong.
Möjlighet till extraträning 1 gång per vecka under perioden Maj-September.

Uppmuntra till bollträning hemma.

Träningsmoment:

Skott Individuell teknikträning och smålagsspel
Utveckling på rullande boll

Finter Hälfint, vändningsfint, skottfint & egna finter Individuell teknikträning och smålagsspel

Passningar (Långa) Individuell teknikträning, spel på större yta, spelmoment

Nick med upphopp Individuell teknikträning

Utföra alla tekniska grundmoment i hög fart med Spelmoment, begränsade tillslag &
Motståndare med båda fötterna åt båda hållen. helplansspel

Spelförståelse anfallsspel Spelförståelse försvarsspel
Understöd-tillbakaspel Organisation
Skapa spelyta-olika löpvägar Press, understöd, täckning
Spel på markerad spelare Avvakta/fördröja
Vända spelet Överflyttning
Inlägg och fasta situationer Agerande vid fasta situationer

Målvaktsträning i ordinarie träning
Fallträning, lära sig att kasta sig rätt., boxteknik vid skott och inlägg.
Agerande vid skott, inlägg och friläge.
Agerande vid fasta situationer.

Övrigt
Fotbollskondition med boll,  Fotbollsstyrka-grunder,  Smidighet-strechinggrunder, Snabbhet-spänstsgrunder.