PYRAMIDEN DEL 1

Mål och inriktning för vår verksamhet

• Erbjuda ungdomar i Ingelstad, Uråsa och Nöbbele med omnejd att spela fotboll i ingelstadik.
• Utbilda & fostra barn & ungdomar i etik & moral.
• Ge de aktiva en meningsfull samt glädjefull fritidssysselsättning.
• Utveckla varje individs möjlighet att bli en bättre fotbollsspelare.
• Bedriva ungdomsverksamheten på ett sådant sätt att föreningen i huvudsak blir självförsörjande på seniorspelare.
• Genom ledarvård, utbildning och ”morötter” vara självförsörjande på ledare.
• Göra Ingelvi till en naturlig samlingspunkt för medlemmarna.
• Att skapa klubbkänsla där spelare och ledare är stolta över att vara en del av Ingelstad IK.
• Att medlemmarna agerar på och bredvid planen på ett sådant sätt att de är goda representanter för Ingelstad IK.

Dessa mål når vi genom

Våra ungdomsledare har tillgång till en väl genomtänkt utbildningsplan i samklang med förbundets tränarutbildning samt utbildning efter egna önskemål och idéer.
Att vi har en strategi för hur träningen skall bedrivas i de olika åldrarna
Att vi har riktlinjer för hur vi vill att spelare och ledare skall uppträda på och utanför planen.
Att ge individen möjlighet att utvecklas efter sina behov.

Tio punkter för ledare och spelare att leva upp till i vår förening.
• Vara ödmjuk
• Välutbildad
• Ha klubbkänsla
• Ha krav på ledare och spelare på lämplig nivå
• Positiv inställning
• Disciplin, ordning och reda
• Vara rättvis
• Öppen för feedback
• Ställa upp för varandra
• Bra uppträdande mot domare och andra ledare och spelare m fl

Ledarna lär ut egenskaperna till spelarna och lever upp till dem själva d v s är föredömen