Plansektionen 2019 består av:
Tomas Kristoffersson:073-8568281
Lasse Lundqvist:070-6526715
Jonny Björklund:073-6546782
Börje Helge:070-9302920
Birger Magnusson:073-2307602
Bo Färdigh:070-6506445
Christer Bolin:070-8779784
Bernt Svensson:070-5248252
Arne Nilsson:073-7470765
Tomas Gustavsson:076-6333491
Göran Forsgren: 070-5446283
Kenth Jönsson: 076-8015830
Pelle Frisk: 076-8709361

Arbetsschema 2019 – Klippning, linjerning av 7 och 11 mannaplanerna mm.
Tomas Kristoffersson: Vecka:15,17,19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Pelle Frisk:  Vecka:15,17,19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Birger Magnusson: Vecka:15,17,19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Bo Färdigh: Vecka:15,17,19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Göran Forsgren: Vecka:15,17,19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
————————————————————————————————-
Lasse Lundqvist: Vecka: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
Arne Nilsson: Vecka: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
Kenth Jönsson: Vecka: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
Jonny Björklund: Vecka: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
Bernt Svensson : Vecka: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
—————————————————————————————————
Tomas Gustavsson Yttre klippning på Ingelvi och Bosavallen
Börje Helge och Christer Bolin Gödsling Ingelvi 7och11-mannaplanerna enligt schema.

OBS !
Kan ni av någon anledning inte klippa den vecka/dag som är planerad,byt med någon som kan.