Idag när vi i plansektionen kom till Ingelvi för att arbeta upptäcktes att fönsterna på den nya omklädningsbyggnaden hade någon eller några skjutit sönder 2 st fönster med soft air guns, bedrövligt är bara förnamnet. Plansektionen lägger ner mycket tid på Ingelvi och vill inte se denna typ av tilltag.

Plansektionen