A-planen kommer tillsvidare att vara avstängd för träning/matcher tills plansektionen meddelar att det är ok att återigen träna/spela på planen. A-planen och 7-mannaplanen mot skogen är så pass vattensjuka att vi tvingas att stänga av för att vi inte skall förstöra planen. Halva 7-mannaplanen är inte så vattensjuk så där går det träna.

OBS !
Plansektionen meddelar när A-planen är duglig att använda igen.

Plansektionen